Nou Cànon digital a partir de l'01 de Agost

Resultats de Jueves 13 de Julio, 2017

Hola a tots i totes

Ja sabiem que el Govern anava a aplicar un nou Cànon digital, el que no esperàvem és que ens fora a "fastiguejar" tant, segons sembla ens afectarà i molt comercial i administrativament. De moment us re enviem la informació que tenim i en els propers dies us l'anirem concretant.

Amb data del passat dimarts, el Govern va publicar la reinstauració del Cànon Digital. Adjunt link al Reial Decret Llei corresponent.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/04/pdfs/BOE-A-2017-7718.pdf

Informació sobre el Cànon:

· El Cànon Digital, o més formalment, la compensació equitativa per realització de còpies privades a favor dels creadors d'obres protegides per drets d'autor, és un cànon que s'aplica sobre els productes tecnològics amb capacitat per fer còpies o emmagatzemar obres protegides per drets d'autor, principalment pel·lícules, música i llibres, i que es lliura als autors per compensar-los per a la realització de còpies privades sobre les seves obres prèviament adquirides legalment. Només dóna dret a copiar obres comprades legalment, no substitueix l'obligació de pagar per accedir a les obres protegides.

· El nou cànon entra en vigor el proper 1 d'agost.

· A diferència de l'antic cànon, els productes que es dediquin exclusivament a un ús professional o es facturin a una administració pública estaran exclosos del cànon. A la pràctica:

1) Per poder excloure a un client nostre del cànon, el client ha de tenir un certificat d'excussió emès a favor seu per una nova entitat gestora que es crearà per a això, o per l'Administració Pública en el cas de vendes a les administracions públiques .

2) Només si presenta el certificat en el moment de la venda li podem treure el cànon.

3) Si el client no té el certificat en el moment de la venda, ha de reclamar després la devolució del cànon directament a l'entitat gestora

4) Si els nostres clients, es veuen obligats a vendre algun producte sense cànon, perquè algun dels seus clients li presenta un certificat d'exclusió, és el nostre client el que ha de sol·licitar la devolució directament a la societat gestora.

5) Ha de coincidir el client al que nosaltres vam facturar amb el beneficiari del certificat. Per exemple: un Client té una operació amb una administració pública, i l'administració pública té un certificat. No podem treure el cànon al nostre client amb aquest certificat, perquè el certificat no s'emet a favor del nostre client. És el nostre client el que ha de sol·licitar a l'entitat gestora que li tornin el cànon pagat.

· El cànon ha d'anar expressament aplicat en factura, ia més, cada factura ha de portar la següent llegenda:

"En el cas que l'adquirent dels productes inclosos en la present factura actuï com a consumidor final, té dret a sol·licitar a l'entitat gestora creada a l'efecte el reemborsament de l'import abonat en concepte de compensació per còpia privada, sempre que compleixi els requisits que preveu l'article 25.8 del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. ".

(Els requisits a què es refereix el text són: equips que l'adquirent pugui acreditar que s'han destinat exclusivament a ús professional, o producte exportat fora d'Espanya)

· Articles subjectes al cànon i els seus imports (llistat inicial, en el termini d'un any es publicarà un decret ampliant i / o modificant la llista):

a.1.) Equips multifuncionals d'injecció de tinta o làser i amb capacitat de còpia, impressió o escanejat: 5,25 Euros / Unitat

a.2.) Equips monofuncionals amb capacitat de còpia, impressió o escanejat de fins a 39 còpies per minut: 4,50 Euros / unitat

b.1. i 2.) Gravadores de CD: 0,33 Euros / Unitat

b.3. i 4.) Gravadores de DVD: 1,86 Euros / Unitat

c. 1.) CD no regravables: 0,08 Euros / Unitat

c. 2.) CD Regravables: 0,10 Euros / Unitat

c. 3.) DVD no Regravables: 0,21 Euros / Unitat

c. 4.) DVD Regravables: 0,28 Euros / Unitat

d) memòries USB i en general no integrades en dispositius: 0,24 Euros / Unitat

e) Discs durs externs i multimèdia: 6,45 Euros

f) Discos durs interns: 5,45 Euros / unitat. Exceptuats els integrats en videoconsoles i descodificadors.

g) Dispositius portàtils capaços de reproduir obres (Tablets, MP3 / MP4, reproductors DVD, ...): 3,15 Euros

h) Telèfons mòbils capaços de reproduir música, textos o vídeos: 1,10 Euros

Una novetat respecte al cànon anterior: Els PCs, portàtils, tablets o telèfons mòbils no poden portar més d'un cànon. És a dir: Si un PC porta més d'un disc, o un mòbil porta una targeta de memòria, no se suma el cànon de les dues coses, sinó que s'aplica només el d'un dels discos en el cas del PC (5, 45 Euros) o del telèfon (1,10 euros).Publicat en : Noticies | Etiquetes:  

Inagurem la nova imatge Pontsoft ara es dira DYNAMIC.CAT

Resultats de Sábado 18 de Marzo, 2017

Inagurem la nova imatge Pontsoft ara es dira DYNAMIC.CAT                                   Publicat en : Noticies | Etiquetes:  

Cloud i Escriptoris virtuals: eines per treballar en el Núvol

Resultats de 29 de Enero, 2017

Els avantatges de treballar en el Nuvol son les principals claus per no equivocar-nos en la elecció .

QUANT ESTALVIES AMB ELS SERVIDORS I ESCRIPTORIS AL NÚVOL?

Ens preguntem ? :

Quanta electricitat consumeix el teu servidor local? I el cost del seu manteniment?
Quant et costa renovar els ordinadors? ¿Es queden antiquats ràpidament?
Quant et val anualment la llicència del teu antivirus?, Windows ? , Office ?

Escriptori virtual, web desktop, webtop … són termes que trobem de tant en tant navegant per Internet. Però, què és realment un escriptori en el Núvol?

Avantages :

Traslladar les aplicacions de negoci al núvol pot suposar estalvis de fins al 30%

Et permetrà una mobilitat empresarial total, Podem Treballar amb el nostre Windows 10 i aplicacions desde qualsevol lloc i compartirles amb els comapnys de l’ empressa .

Saber scollir un proveïdor de servidors de núvol es molt important . (servei de copies de seguretat, Manteniment, Seguretat? )

El primer que ens plantegem és: ¿en què es diferencia un escriptori d’un sistema d’emmagatzematge al Núvol? En principi, el primer ha de proporcionar eines de treball amb els arxius i no un mer espai per guardar-los, per molt sofisticat que aquest resulti. A més, ha d’integrar un altre tipus d’aplicacions web (client de correu electrònic, xarxes socials …) i funcions típiques, com rellotge, calculadora, calendari, jocs …, i tot allò que podríem desitjar off-line.

Idealment, hauria al seu torn contenir eines per desenvolupar aplicacions des de la pròpia Núvol, de manera que l’ús local del PC es fes innecessari. Encara que això és la teoria sobre el paper, la veritat és que la creixent addició de serveis en els sistemes d’emmagatzematge actuals i les mancances d’aquelles aplicacions catalogades com escriptoris virtuals fan que la línia que els separa sigui a vegades molt prima.Publicat en : Noticies | Etiquetes: